[Hawaiian Dictionary(Hwn to Eng)]. hui Ka hui ʻia o ka loa a me ka laulā, pēlā e loaʻa mai ai ka ʻalea, the multiplication of the length and the width, thus is. ai translation in Hawaiian-English dictionary. Example sentences with "ai", translation memory. add example. haw Ua noa i nā kāne a me nā wāhine i lawa ai. Means "heavenly land" in Hawaiian, from the elements aina "land", and lani "sky, .. Means "Kana's flower" from Kana, a Maui demigod + lei, flower; or "beautiful .. Goddess of canoe builders; wife of Ku-moku-hali'i; sister of Hina-puku-'ai; she .

l> Book _^i MR Ale / AN ENGLISH-HAWAIIAN DICTIONARY; WITH VARIOUS USEFUL TABLES: Re adorns his pro- fession, ke hoohanohano nei oia i kana oihana. A-droit' E pili ana i ka Aes-tliet'ic-al, \ J ' maikai, a i ka nani okanoho'na. A possible definition of fable in Hawaiian is mo'olelo pokole e ho'ike i ke 'ano o . Pehea ka pono o kana hana? Pehea ka holo 'ana o kana hana? 3. Food. 'Ai. For example, determining ao from au, or ae from ai. Study the table, and be The most common are the two, ka and ke, which mean the in Hawaiian. Ke is used.

Reduplications of many words in the Dictionary are not defined, and the reader is .. up of the prefix aka- and -hai, which has no meanings in Hawaiian related to ' modest', . mahi 'ai 'farmer': ka mahi 'ai ('ia) 'ana o ka 'āina 'the farming of the land' . Two -kana nominalizers have been noted: pale 'to ward off, protect' and. Visitors to the Hawaiian Dictionary can quickly find many of the most common words and Browse the complete Hawaiian dictionary below. haleku`ai, store. INTRANSITIVE VERBS (vi) By definition intransitive verbs do not take direct commonly take the possessive a (kana 'ai 'ana 'his eating', kana wehewehe. Ai, To eat/ consume. Aia, There. Aia i hea? Where? `Aina, Land. Akamai, Knowledgeable. `Akau, North. Aku, Away from me (directional). Ali`i, Hawaiian royalty. 'AI-KANAKA, in Hawaiian means man-eater and generally the term refers to the or Ke-ali'i-ai-kana) was finally killed in a struggle with Hoa- hanau, the brother.

2. one hānau (also means birthplace). nauseated 1. poluea (from motion; seasick ). [Poluea leader, administrator). near kokoke, [Kokoke ko ko'u kaiko'eke wahine hale i ke kikowaena kū'ai. Plumerias are the flowers in Kana'ina's neck lei. The initial 'a of the ticle ai is absorbed in the final a of the preceding word. he relative kumu e ike maopopo ia '1 o kc arm. o kana means to seen clearly be by. I'i remarked that kā'eke'eke sessions with Liholiho, Kana'ina, and others could last literal English equivalent of “favorite” or “companion” to define Kana'ina's role. The guiding principle was still intact, the 'Ai in 'Ainoa like that of 'Aikapu was. To understand the meaning of the word Pa'akai, we split the words "Pa'a," which Used in a sentence “'A'ole i kana mai ka li'u o ka pa'akai”, which can be.

To hide away ; to escape punishment for a crime ; aole wahi e ou ai ka poe hewa i keia manawa, ua paa i ke kana- wai ; he ou nei ka poe hewa i kahi papa popo. A Hawaiian name might tell the place and conditions of birth, reveal family Whatever the meaning behind the inoa the name itself had mana; the name itself might bear a kapu. And forthwith Ka-wena-'ula-o-ka-lani-a-Hi'iaka-i-ka- poli-o-Pele-ka-wahine-'ai-honua (The Kana'iaupuni means the conqueror of the nation. Hawaiian, (Hawaiian: "`Ōlelo Hawai`i", IPA ha'vʌiʔi) along with English, is an may have drastically different meanings depending on where the kahakō is employed. ai IPA [ʌi] anaphoric particle, as in ka manu ka'u i `ike ai, the bird that I saw . Kanaiwa (ka-na-EE-vah); Ho`okahi haneli (ha-NAY-lee) or hanele. Clarence Eli Kaona: Mahi`ai / Farming; 2. "I try to let the audience understand the meaning of the Hawaiian words by the feeling of the music.

It's a custom for folks to bring back "omiyage" when they return from a trip. Kana and Nemu go shopping for some stuff to bring back to Anise.